Welkom op de site van Kind en Opvoeden

 

Opvoeden is een natuurlijk èn herkenbaar iets. We zijn immers zelf ook opgevoed! Het opvoedingsproces echter verloopt niet altijd even gemakkelijk.

opvoedingOpvoeden kent geen kant-en-klare recepten en bij de geboorte krijg je geen handleiding. Elk kind is uniek en die uniciteit kan nog versterkt worden door de erfelijke genen…

 

Regels en grenzen

Ouders willen het beste voor hun kind en willen dat hun kind opgroeit tot een goed mens. Maar om dat te bewerkstelligen zijn onder andere regels en grenzen nodig. Een gezin is een soort ‘mini maatschappij’ en om de dagelijkse gang van zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen dienen de regels en grenzen duidelijk te zijn…

Kinderen ontwikkelen vaardigheden, waarmee zij zich in onze ingewikkelde maatschappij leren handhaven, ze doen dit in het begin door hun ouders te imiteren. Als je naar je kind kijkt, bijv. als het aan het spelen is, dan herken je jezelf in de manier van doen van het kind; de bewuste spiegel die voorgehouden wordt.

 

Interactie

Een ander aspect is de omgang met leeftijdsgenoten. Het kunnen leggen van emotionele relaties wordt bepaald door wat zij van hun ouders hebben geleerd.

Dat broertjes en zusjes (brusjes/siblings) heel erg vaak ruzie maken is voor de ouder(s) soms verschrikkelijk en onbegrijpelijk. Maar ook het ruzie maken heeft een functie: Het kind leert wat wel en wat niet kan, wat iemand wel en wat iemand niet pikt!

 

Onvoorwaardelijk houden van

Heel belangrijk is dat het kind dit (ruzie maken bijvoorbeeld) doet binnen de vertrouwde en veilige omgeving (het gezin), want al is het kind ontzettend vervelend, totaal oneerlijk of onuitstaanbaar… dan nog mag het kind blijven. Het kind wordt niet buitgesloten, zoals bij vriendjes en vriendinnetjes wel het geval kan zijn.

Het kind oefent het leggen en onderhouden van emotionele relaties binnen de veiligheid van het gezin. Ze maken als het ware gebruik van de aanwezige personen binnen het gezin (de ouders, broertjes, zusjes).

Opvoeden is elkaar vertrouwen. De basis van dat vertrouwen is te vinden in de grondhouding: “Voor mij ben je goed genoeg!”

 

Maar het opvoeden is en blijft een hele klus!

welkom 

 

    

     Andere sites  

     Handige links

    

 

 Boeken & tijdschriften

 

 

wordt aan gewerkt

    

      Speelgoed

 

 

     wordt aan gewerkt

 

     Nieuws:

     Stop vechtscheiding

     Help! Mijn kind gaat online!

     Kinderlokkers