Orthopedagoog/GZ-Psycholoog

 

Wat doet een orthopedagoog?

Het woord orthopedagoog wordt nog al eens verward met het woord: orthopedie (onderdeel van de heelkunde welke zich speciaal bezig houdt met het voorkomen of herstellen van misvormingen en functiestoornissen door afwijkingen van het skelet en spieren) en dan zegt men: “Oh ja. Is dat niet iets met voetjes­?” Nee, dus!

moeder en kind 

Het woord orthopedagoog valt uiteen in 2 delen:

  • Pedagoog, wat opvoedkundige betekent en
  • Ortho, afkomstig van het Griekse woord ‘orthos’ en dit betekent recht of juist

Kortom: Bij een niet juist verlopend opvoedingsproces óf een dreiging daartoe, kan de hulp van een orthopedagoog ingeschakeld worden.

Als orthopedagoog richt ik me op de onderkenning, behandeling en preventie van de aard [gesteldheid] en de achtergronden van het ontstaan problemen in:

  • de opvoeding
  • de ontwikkeling en
  • school

De leeftijd loopt uiteen van nul tot ongeveer achttien jaar. Een uitzondering ten aanzien van de leeftijd maak ik, wanneer dit dringend verzocht wordt door de cliënt en/of het cliëntsysteem en de problematiek past binnen mijn behandelgebied.

Verschillende kinderen vragen om verschillende opvoedingsvaardigheden.

 

Wanneer naar een orthopedagoog/GZ-Psycholoog?

Een mooie en heel toepasselijke uitspraak vind ik: Als het opvoeden van kinderen een eenvoudige zaak was, dan zou het nooit begonnen zijn met weeën…

Ik denk dat menig ouder zich hierin kan vinden. 

                                                                                                                                                                                                           Opvoeders kunnen vragen en/of twijfels hebben bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, zoals:

Algemene informatie over opvoedingssituaties; bijvoorbeeld hoe om te gaan met de machtstrijd van een peuter of het zindelijk maken van een kind. Maar ook vragen over de diverse ontwikkelingsfases van baby naar volwassene.

De sociaal-emotionele ontwikkeling; bijvoorbeeld omgaan met emoties in de maatschappelijke omgeving van de kinderen.

De interactie tussen ouder en kind; hoe te reageren op bepaald gedrag en/of functioneren.

Angsten, zoals faalangst of angst voor het onbekende.

Conflicten en/of agressie.

Mogelijke desinteresse van hun kind ten aanzien van de schoolse taken en het leren.

Preventieve activiteiten om te voorkomen dat een bepaalde ontwikkeling stagneert; bijvoorbeeld onvoldoende aansluiting krijgen met klasgenoten of zich buiten gesloten voelen en worden.

Met betrekking tot luxerende gebeurtenissen, zoals de scheiding van ouders, (naderend) overlijden van een familielid of goede bekende, ziekenhuisopname, verhuizing enzovoort.

Vaak krijg je als ouder allerlei goed bedoelde adviezen van familie of vrienden of relativeert men de zorgen van ouders, maar de situatie verandert niet. Want, zoals ik al eerder aangaf, is elk mens uniek en dus kan het zijn dat een aanpak wel voor het ene kind werkt, maar totaal niet aanslaat bij een ander kind.

Het uitblijven van vriendschappen met leeftijdgenoten

kind 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders en kinderen en de wereld om hen heen

Opvoeden was altijd al een hele klus om dat goed te doen, maar in de huidige tijd is het voor ouders helemaal moeilijk. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan erg snel. Hadden we vroeger een televisie met drie zenders, nu zijn 40 of meer kanalen de gewoonste zaak van de wereld. En bijna elke tv zender speelt heel handig in op de populatie van dat moment en worden kinderen verleid tot grotere wensen dan de portemonnee kan hebben, bijvoorbeeld een X-box of de nieuwste Playstation of mobiel...

Natuurlijk willen kinderen dat allemaal hebben en het is ook zo moeilijk om aan je kind uit te leggen dat er andere prioriteiten in het leven zijn dan een verouderd mobieltje. Maar het is soms zo lastig om dit duidelijk te maken aan kinderen, want je kan immers gewoon even met een plastic kaartje geld bij de bank uit de muur halen.

En daarbij opgeteld de economische crisis waardoor alles duurder is geworden, de vergoedingen en subsidies enzovoort verminderd zijn en beide ouders vaak moeten blijven werken om de hypotheek van hun huis op te kunnen brengen.

Een bijkomende zorg voor ouders zijn de maatschappelijke problemen die heersen in de grote steden en ook beginnen door te sijpelen naar de dorpen, zoals het uitgaansleven van jongeren. Vaak drinken zij thuis eerst een aantal alcoholische dranken, om de kosten te drukken en gaan pas daarna stappen. En de klok tikt al snel richting middernacht eer zij vertrekken. Maar ook het gemak waarop men aan drugs kan komen, baart ouders zorgen.

Verschillende kinderen vragen dan ook om verschillende opvoedingsvaardigheden

kind

 

Hoe komt u in contact met een Orthopedagoog/GZ-Psycholoog?

De huisarts en jeugdarts kunnen u doorverwijzen wanneer het kind niet goed functioneert zonder dat daar een fysieke oorzaak voor aanwezig is.

Tevens kunnen leerkrachten en medewerkers van de Onderwijsbegeleidingsdienst u aanbevelen om orthopedagogische/psychologische hulp in te schakelen, wanneer het kind/de jeugdige sociaal emotionele problemen op school heeft en/of het leerproces stagneert terwijl er geen leerstoornis aanwezig is.

Maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak en met de orthopedagoog/gz-psycholoog.

 kind

Informatie en privacy

Het verzamelen van gegevens vindt plaats via de ouders, zodat zij volledig op de hoogte zijn van welke informatie ik bijvoorbeeld van school of sportvereniging ontvang.

Verder geef ik er de voorkeur aan om alle relevantie informatie meteen aan de ouders te geven – of schriftelijk of mondeling – in plaats van het maken van een eindverslag.

Bij jeugdigen verstrek ik enkel informatie aan ouders als de jongeren akkoord gaan vanwege de vertrouwensband die ik met de jongere heb. Natuurlijk wijk hier van af als er sprake zou kunnen zijn van gevaarlijke situaties.

Een zorgvuldige praktijkvoering vereist van de orthopedagoog/gz-psycholoog de plicht tot geheimhouding.

Gelet op het gedateerd raken van de gegevens, omdat een kind zich ontwikkelt en dus verandert, vind ik het dossier na een paar jaar niet meer bruikbaar.

 

 

 

    

     Andere sites  

     Handige links

    

 

 Boeken & tijdschriften

 

 

wordt aan gewerkt

    

      Speelgoed

 

 

     wordt aan gewerkt

 

     Nieuws:

     Stop vechtscheiding

     Help! Mijn kind gaat online!

     Kinderlokkers