Scheiding

 

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis in de ontwikkeling van het kind. Het kind heeft de ouders nodig om zich te ontplooien en zichzelf en de buitenwereld te leren kennen.

Daar is een veilige en stabiele omgeving voor nodig.

Jongens reageren vaak met gedragsproblemen en meisjes met emotionele stoornissen.

scheidingscheiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LET OP

Vertel het kind dat het voor mama en papa heel belangrijk is en blijft. En dat jullie graag allebei voor Het kind willen zorgen en daarom een regeling te treffen. Ga niet voorbij aan het egocentrische denkwereldje van het kind! Probeer een veilige en stabiele omgeving voor het kind te maken.

Scheiden komt enigszins overeen met het ondergaan van een rouwproces.

 

Bij rouw komt aan de orde

  • het afscheid nemen 
  • los laten 
  • het realiseren dat iemand er niet meer is

 

Er zijn 3 fasen waar te nemen

1. protest en ontkenning;

2. wanhoop en woede;

3. herstel.

 

Aandachtspunten

Als ouders scheiden, scheiden kinderen mee. Het is een heel ingrijpende gebeurtenis en kinderen merken meer dan ouders zouden willen.

Veel kinderen hebben schuldgevoelens en denken dat hun ouders uit elkaar gaan om iets wat zij gedaan hebben. Want:...'toen ik iets gedaan had wat eigenlijk niet mocht was papa/mama ook zo boos. Dus...' Belangrijk is dan ook om met het kind hier­over te praten. Kinderen hebben de geruststelling nodig om te weten dat zij niets kunnen doen aan de scheiding of het weer bij elkaar brengen van hun ouders.

 

Verstandhouding tussen de ex-partners

Om - in het belang van de kinderen - tot een redelijk overleg te komen, moeten ouders hun relatie na de scheiding wel 'werk­baar' houden. Ook na de scheiding blijven zij immers de ouders van hun kinderen. Bij onvoldoende overlegbereidheid tussen ouders, belasten ouders hun kinderen met conflicten. In een dergelijke situatie is het voor kinderen onmogelijk van beide ouders te houden.

Spreek niet op een negatieve manier over de ex-partner, want het blijft immers wel de ouder van het kind en een kind is loyaal t.o.v. de ouders.

Gebruik kinderen niet als boodschappers!

 

Hoe vertellen we ‘HET’ aan de kinderen?

Kinderen voelen vaak meer aan dan je denkt. En als er sprake is geweest van ruzies, dan kan het kind daar ook nog wel eens op reageren met moeilijk gedrag. Het kind is dan een soort bliksemafleider; ben maar boos op mij dan word je het niet op elkaar…

Als er weinig of geen ruzies zijn geweest, dan is het voor het kind onbegrijpelijk en ook dan moet je oppassen voor de kinderlogica, zoals: als ze mij niet meer leuk of lief vinden, dan ….

 

Zorg dat je van tevoren doorgesproken hebt wat je aan de kinderen gaat vertellen, zoals

  • houd rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind (begrijpbare taal)
  • de reden van de scheiding
  • wanneer papa/mama uit huis gaat
  • waar die ouder dan gaat wonen
  • dat de kinderen bijv. kunnen bellen of schrijven als ze de ouder missen

 

Vertel het bij voorkeur samen aan de kinderen, zodat beide partners weten wat er gezegd is

En doe dit op een tijdstip dat de kinderen de ruimte krijgen om de ‘boodschap’ te verwerken. Dus niet als ze snel naar bed moeten of naar school. Maar zorgervoor dat ze voldoende tijd hebben om vragen te stellen en gevoelens te uiten…

Maak ze duidelijk dat het niets met de kinderen te maken heeft, maar iets is tussen papa en mama. Zodat ze niet het gevoel hebben dat het hun schuld is omdat ze bijv. zo slecht geluisterd hebben…

Laat hen voelen dat papa altijd hun papa blijft en mama altijd hun mama, dat daar dus nooit iets aan kan veranderen.

Zorg ervoor dat hun sociale systeem op de hoogte is, bijv. de leerkracht en de moeder van het vriendje waar het kind vaak speelt, zodat het kind begrepen en opgevangen kan worden.

Maak duidelijke afspraken over de bezoekregeling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Handig is het om een soort van kalender te maken, zodat het duidelijk is over hoeveel nachtjes papa hen komt halen.

Houd je aan de afspraken, want het vertrouwen van het kind wordt anders geschaad. Dus maak enkel die afspraken die je na kunt komen.

 

Let op het gedrag van het kind; vervelend gedrag en/of ziekteklachten komen vaak voor.

Denk ook aan de toekomstige situatie van de kinderen m.b.t. hun vragen over mogelijke verhuizingen… Ze kennen namelijk vaak kinderen die hetzelfde overkomen is.

Door de scheiding wijzigt het gezinssysteem sterk en de voorkeur gaat dan ook uit dat de andere systemen (school, dorp/stad, vereniging enz.) zo veel mogelijk gelijk blijven.

Het fijnste is natuurlijk dat mama en papa dichtbij elkaar wonen, zodat het kind – indien groot genoeg – zelf naar de ouder kan gaan of zo maar even kan aanwaaien om iets te vertellen of te laten zien.

Jongens identificeren zich met de vader; hij is hun voorbeeldfiguur en dus heel belangrijk.

Let erop dat de jongen niet de vaderrol op zich gaat nemen; de man in huis en/of dat een dochter niet de ‘zorg’ functie gaat invullen; het betuttelen van de andere kinderen en/of ouder.

Voorkom dat het een geheim wordt dat papa en mama gaan scheiden, maar bespreek samen met het kind wat het kan vertellen om het aan anderen duidelijk te maken. Kinderen kunnen namelijk heel bot reageren doordat ze geen woorden hebben om aan hun gevoel te hangen.

Zorg dat de structuur/grenzen duidelijk zijn en blijven, want dat biedt zekerheid en veiligheid (stabiliteit in een emotioneel verwarrende tijd).

 

Nieuwe relatie

Het hebben van een nieuwe relatie dient t.o.v. de kinderen zeer zorgvuldig gebracht te worden. Je moet rekening houden met de gedachtegang en gevoelens van de kinderen. Als een ouder bijv. vrij snel na de beëindiging van het huwelijk een nieuwe partner in huis heeft, dan kan een kind daar emotionele problemen mee krijgen -> de ene ouder wordt ingewisseld voor een andere partner… en wat stelt dan ‘houden van’, ‘vertrouwen’, ‘trouw’ voor? En de angst dat het kind ook ingewisseld kan worden voor een ander kind…, want als het zo gemakkelijk gaat dan kan die gedachte ook in het kinderbreintje opkomen.

Het kind heeft recht om eerst te leren om gaan met de gevoelens die het feit dat de ouders gescheiden zijn in hem/haar ontstaan zijn!

Wees dus heel voorzichtig met het tijdstip waarop je vertelt dat er een nieuwe partner in het spel is; doe dit pas als je er zelf behoorlijk zeker van bent dat de relatie een bestaansrecht heeft.

Belangrijk is het dan dat je het kind op zijn/haar niveau informeert en het kind duidelijk maakt dat die relatie niet betekent dat de kinderen minder belangrijk zijn en minder aandacht zullen krijgen enz.

Vertel het niet net voor het naar bed gaan, want dan kan het kind liggen piekeren.

 


Op internet is de brochure: 'Uit elkaar... En de kinderen dan?' van Jeugd en Gezin te downloaden (info met betrekking tot o.a. ouderschapsplan).

Een duidelijk boek voor ouders: 'Handboek scheiden en de kinderen' van Ed Spruijt en Helga Kormos

ISBN 978 90 313 7988 0

Heel leuk en duidelijk kinderboek: Stegging, Daniëlle, ‘Kamil, de groene kameleon’ ISBN 90 6665 500 3

In de bibliotheek (en internet) zijn zowel kinderboeken met dit onderwerp te vinden als informatieve boeken voor ouders.

 

 

    

     Andere sites  

     Handige links

    

 

 Boeken & tijdschriften

 

 

wordt aan gewerkt

    

      Speelgoed

 

 

     wordt aan gewerkt

 

     Nieuws:

     Stop vechtscheiding

     Help! Mijn kind gaat online!

     Kinderlokkers