Mogelijke problematiek

 

 

Baby: Orale fase van 0 tot ± 1½ jaar

Wanneer er problemen zijn met de hechting, kan het kind als volgt reageren: angstig, alert, veel huilen, apathie, depressief, stoornis in het slaap- en/of eet ritme. Het kind kan dus zowel passief als actief reageren.

  

Peuter: Anale fase van 1½ tot ongeveer 3 jaar

Machtsstrijd is de problematiek in deze fase:

 • Het kind kan heel dwingend of eisend gedrag vertonen, bijvoorbeeld niet willen slapen of eten; rebellie, tirannie
 • Of het kan weer bedplassen als het al zindelijk was
 • Stoornissen in de taal- of motorische ontwikkeling
 • Soms wordt het kind wat dwangmatig; alles moet heel ordelijk en dat eist het ook van de omgeving; perfectionisme

 

Peuter-kleuter: Oedipale fase van 3 tot ongeveer 6 jaar

 • Kind wat het verschil tussen mijn en dijn nog niet weet
 • Als het té weinig empathiegevoelens kan opbrengen
 • Als het worstelt met de totstandkoming van de eigen seksualiteit
 • Claimend gedrag door bijvoorbeeld moeder constant opeisen, telkens willen knuffelen
 • Overmatige masturberen; kleintjes masturberen als troost en oudere kleuters soms van angst
 • Overmatige rivaliteit en jaloezie

 

Basisschoolkind: Latentie fase van 6 tot ongeveer 11 jaar

 • Desinteresse of een bepaalde matheid ten aanzien van het leren; niet gemotiveerd om te willen leren
 • Op sociaal gebied; geen vriendinnen/vrienden, veel geplaagd/gepest worden of juist zelf veel plagen, pesten: verbaal of fysiek (de 3 S-jes: schelden, slaan, schoppen)
 • Onvoldoende zelf invullen van hun vrije tijd

 

Van kind naar puber: Pré- adolescentie fase van 11 tot 14 jaar  

 • Een kind dat de aansluiting met de groep mist doordat het bijvoorbeeld aan de voorlijke (professor, ‘nerd’) kant is
 • Of een kind dat té kinderlijk is en bijvoorbeeld de grapjes van vriendjes niet snapt
 • De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kan zorgen voor onrust en onzekerheid

 

Puber naar jong volwassene: Adolescentie fase van 14 tot 18/21 jaar

 • Als de jongere zich te veel of te vaak isoleert, omdat hij/zij de innerlijke conflicten niet aan kan
 • Of wanneer de jongere worstelt met adolescentieproblemen, bijvoorbeeld de relatie met de ouders, vrienden, beroep
 • Reacties kunnen vaak heel heftig zijn, dus goed opletten!

 

                                                                                                                            

  

    

     Andere sites  

     Handige links

    

 

 Boeken & tijdschriften

 

 

wordt aan gewerkt

    

      Speelgoed

 

 

     wordt aan gewerkt

 

     Nieuws:

     Stop vechtscheiding

     Help! Mijn kind gaat online!

     Kinderlokkers